برچسب ها
برچسب: احمدی نژاد
احمدی نژاد و جبهه پایداری به نظر می رسد اصولگرایان...
کد خبر: ۳۱۷۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
و 12سال پیش صبح در ستاد احمدی نژاد بودند ظهر...
کد خبر: ۳۱۷۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد گزارش املاک نجومی...
کد خبر: ۳۱۷۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
که در زمان محمود احمدی نژاد و ریاست فرهاد دانشجو...
کد خبر: ۳۱۷۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
احمدی پور در ریاست سازمان میراث فرهنگی بود که با... مطرح شوند احمدی نژاد و شکستن تابوی وزیر زن تابوی... محمود احمدی نژاد شکست مرضیه وحیددستجردی بر کرسی وزارت بهداشت... احمدی نژاد در نهایت به کنارنهادن او از عرصه قدرت...
کد خبر: ۳۱۷۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
در دولت محمود احمدی نژاد ابتدا قرار بود رسول خادم... معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد از سال ١٣٨٩ تا...
کد خبر: ۳۱۷۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
دار باشد و یک دوران عملکرد آقای احمدی نژاد است... درطول ۸ سال دوران آقای احمدی نژاد علی رغم این... کند در زمان آقای احمدی نژاد بحث مشاوران جوان مطرح... بزرگترین مشکل زمان احمدی نژاد برخلاف شعاری که می داد...
کد خبر: ۳۱۷۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
به پا کرد مخالفان این ادغام در دولت احمدی نژاد...
کد خبر: ۳۱۷۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
اتهاماتی که احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی علیه...
کد خبر: ۳۱۷۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
به دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود یا آقای...
کد خبر: ۳۱۷۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
وقتی این نهادها به اصولگرایان و احمدی نژاد تحویل داده... شد تازه مردم متوجه تفاوت ها شدند وقتی دولت احمدی... نژاد سر کار آمد مردم در چهار سال اول به... دوره دوم احمدی نژاد رسید وضعیت کشور نگران کننده شد...
کد خبر: ۳۱۷۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
تقلید از احمدی نژاد بود در ٩٦ از همه جای...
کد خبر: ۳۱۷۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رسیم که او همه کار کرد تا محمود احمدی نژاد... شفاف گفت احمدی نژاد ذخیره خداوند برای امروز ماست من... را سراغ دارم که برای پیروزی آقای احمدی نژاد نذر... اهواز رسیدم ایشان گفت نگران نباشید احمدی نژاد رییس جمهور...
کد خبر: ۳۱۷۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
نمونه آن نیز نیروهای نزدیک به احمدی نژاد هستند که...
کد خبر: ۳۱۷۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
ایران توسط محمود احمدی نژاد نیز جنجالی تر بود چه...
کد خبر: ۳۱۷۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رفت هشت سال ریاست احمدی نژاد بر دولت نهم و... مخرب فرهنگ احمدی نژادی را از ذهن و زبان مردم... در دوران احمدی نژاد به کار بیندازد ایده روحانی بازگشت... میان انبوهی از بی خردی های دولت احمدی نژاد به...
کد خبر: ۳۱۷۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
کد خبر: ۳۱۷۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
احمدی نژاد این رویه اصلاح طلبان را پیش گرفت و...
کد خبر: ۳۱۷۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
از حوزه های کشوری نام محمود احمدی نژاد روی برگه...
کد خبر: ۳۱۶۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
احمدی نژاد اتفاق افتاد متفاوت باشد ما انتظار داریم دولت...
کد خبر: ۳۱۶۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴