برچسب ها
برچسب: حوادث
از حوادث 11 سپتامبر اشاره کرد و نوشت در حالی...
کد خبر: ۳۲۳۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
با توجه به این حادثه و حوادث مشابهی که در... شده موجب بروز حوادث تلخی برای خانواده ها می شود...
کد خبر: ۳۲۳۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
کد خبر: ۳۲۳۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
وقوع چنین حوادثی است اما بحث آزار جنسی چندان وابسته... پیشگیری از حوادث کودک آزاری اشاره کرد و گفت یکی... کرد و گفت اگرچه حوادثی نظیر قتل "آتنا" بسیار دلخراش... و سیاست گذاری اجتماعی وقوع چنین حوادثی را زمینه مناسبی...
کد خبر: ۳۲۳۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
کد خبر: ۳۲۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
خسارت ها در ستاد حوادث استان ها زیر نظر استانداران...
کد خبر: ۳۲۳۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
کد خبر: ۳۲۳۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
کد خبر: ۳۲۳۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
از طریق ستاد حوادث وضعیت شان دنبال می شود گردش...
کد خبر: ۳۲۲۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
توسط ناپدری معتاد و شیطان پرست اش در صفحه حوادث...
کد خبر: ۳۲۲۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸