برچسب ها
برچسب: قاجار
بخش هایی از خانه قاجاری و ثبت ملی ابتهاج در...
بخش هایی از خانه قاجاری و ثبت ملی ابتهاج در... بخشی از خانه قاجاری ابتهاج را بدون اطلاع میراث فرهنگی... معماری بنا دارد تخریب از عید آغاز شد خانه قاجاری... عید بخش حمام این خانه که مربوط به دوره قاجار...
کد خبر: ۳۲۳۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
دارسی قراردادی ننگین بود که در دوران قاجار توسط عمال... به قرارداد دارسی به موجب قرارداد دارسی دولت شاهنشاهی قاجار... مالی امنیتی و پلیسی در اواخر دوران قاجار و دوران...
کد خبر: ۳۲۲۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
که در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار و در سال 1303...
کد خبر: ۳۲۲۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
اشکانی و یا هخامنشی است تا اواخر دوره قاجار ارگ... حصار قدیمی تهران احداث شد ولی در دورهٔ قاجار گسترش... فراوانی یافت و محل سکونت شاهان قاجار بود در زمان...
کد خبر: ۳۲۱۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
بود که در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار و در سال...
کد خبر: ۳۲۱۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
حسن میرزا- آخرین ولیعهد قاجار بود که خالق آن حسین... امامی بود این اثر که در دوره قاجار و با...
کد خبر: ۳۲۱۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
پایتختی از سوی آغامحمدخان قاجار کم کم بر رونق این... قاجاریه و ظهور سلسله پهلوی و نوسازی رضاشاه هم بر...
کد خبر: ۳۲۰۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
ها و کاخ های دوره قاجار و خانه های تاریخی...
کد خبر: ۳۱۹۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
سیدجواد میری‌ تشریح کرد
و روشنفکران و طبقه نخبه جامعه ایرانی از اواسط قاجار...
کد خبر: ۳۱۹۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
عنوان مثال فرض بفرمایید دوره صفویه ولی از دوره قاجار...
کد خبر: ۳۱۶۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
چرا وزرا مانند عصر قاجار رفتار می کنند این کاندیدای... یک مدیر و وزیر مانند خاندان قاجار وقتی خصوصی سازی...
کد خبر: ۳۱۵۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
امیر سلیمانی مادر او از خانواده های برجسته قاجار و...
کد خبر: ۳۱۴۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
در آخرین شماره درس‌هایی از مکتب اسلام می‌خوانیم:
ایران دوره قاجار پیامبر رحمت ۱۴ پیام محبت ۱۴ نفوذ...
کد خبر: ۳۱۴۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
می خواستم در زمینه هنر دوران قاجار پایان نامه بنویسم...
کد خبر: ۳۱۴۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
مهرداد ابوطالبی
اسماعیل صفوی و حتی همین آغا محمد خان قاجار و...
کد خبر: ۳۱۴۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
امیرحسین زمردیان
متوالی شاهان صفوی و قاجار به گرجستان از نژاد ما...
کد خبر: ۳۱۳۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
محمد ماکویی
ایرانی است که در دوره محمد شاه قاجار زندگی می... کرده است محمد شاه قاجار نزد پدر سوگند یاد کرده...
کد خبر: ۳۱۲۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
جمعیت اتفاق افتاده است قبل از دوره قاجار پدیده ای...
کد خبر: ۳۱۲۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
زمینه جهانی افتاده و به اواسط دوران قاجار مربوط است...
کد خبر: ۳۱۲۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
امکانات مورد نیاز باعث شد تا شاه قاجار امتیاز نفت...
کد خبر: ۳۱۲۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸