صفحه نخست - جامعه
نگاهی جامعه‌شناختی به جام جهانی فوتبال

نگاهی جامعه‌شناختی به جام جهانی فوتبال

نوربرت الیاس جامعه‌شناس شهیر آلمانی در تحلیلی اجتماعی فوتبال را ادامه جنگ‌های قبیله‌ای و خشونت‌های مرسوم جوامع سنتی دانسته است. او معتقد است، فوتبال در عصر مدرن به نوعی جایگزین رقابت‌های خشونت‌آمیز و گاهی متوحشانه‌ی جوامع بدوی شده است.
چرا پزشکان باید رازدار باشند؟

چرا پزشکان باید رازدار باشند؟

پیروی از قانون برای همه مردم جامعه در هر سمتی که باشند الزامی است همچنین رعایت حفظ حریم شخصی افراد یکی از اساسی‌ترین وظایف هر فردی است و در مورد پزشکان این اصل از اصول بنیادین حرفه آن‌هاست.
خشونت خانگی معضلی غیرقابل انکار

خشونت خانگی معضلی غیرقابل انکار

پژوهشگران از پدیده کودک‌آزاری به عنوان موضوعی یاد می‌کنند که معمولاً مخفی باقی می‌ماند، گزارش نمی‌شود و بسیار کمتر از آنچه هست ثبت می‌شود. طبق گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان. کودک‌آزاری عملاً در محیط‌های گوناگون از جمله خانه و خانواده، مدارس و محیط‌های آموزشی، مراکز مراقبت و سیستم‌های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق می‌افتد
ف مثل فوتبال و فلسفه

ف مثل فوتبال و فلسفه

فوتبال بازی زندگیست، به تلاش و با اقبال می‌رسی و خیره می‌کنی و به آنی هرآنچه ساخته‌ای برباد می‌دهی آن‌هم در ناباورترین لحظه و ضربه.
دلایل نابودی دریاچه ارومیه در گذر زمان
نگاهی گذرا به دلایل نابودی دریاچه‌های خوارزم و ارومیه

دلایل نابودی دریاچه ارومیه در گذر زمان

انحراف جریان آب‌های ورودی به دریاچه ارومیه، به زیر کشت بردن زمین‌های بالا دستی، و احتمالا بزرگ کردن مفهوم خودکفایی؛ باعث شروع نابودی دریاچه ارومیه و زیست بوم منطقه می‌شود.
پزشک، جامه و جامعه‌ای پر اشک و رشک

پزشک، جامه و جامعه‌ای پر اشک و رشک

حرفه طبابت همیشه برای مردمان سرزمین مان محترم، دست نیافتنی و رشک برانگیز بوده است. برای این ذهنیت تاریخی می‌توان دلایل گوناگونی را برشمرد.
چگونه استرس را در خانواده مدیریت کنیم؟

چگونه استرس را در خانواده مدیریت کنیم؟

زمانی که میان ملزومات یک موقعیت و توانایی‌های فرد توازن برقرار نباشد، تضادی به وجود می‌آید که نتیجه آن ایجاد استرس است. معمولا ملزومات موقعیت بیش از توانایی فرد است. اما عکس این مسئله نیز ممکن است پیش بیاید، یعنی زمانی که از توانایی‌های ما به اندازه کافی استفاده نشود، که این موقعیت نیز استرس در پی دارد.
بسته اینترنت هدیه خبرنگاران ایرانسلی فعال شد

بسته اینترنت هدیه خبرنگاران ایرانسلی فعال شد

خبرنگاران ایرانسلی که این بسته هدیه روی حساب آن‌ها فعال شده است، پس از پایان اعتبار بسته، می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، بسته‌های فعلی موجود روی حساب خود را که به دلیل فعال بودن بسته هدیه روز خبرنگار، استفاده از آن‌ها متوقف شده است، مجدداً دریافت و استفاده کنند.
bato-adv